جزوه فلوشیپ پزشکی زیست شناسی سال دهم (بانک تست)

✔️ دارای انواع تست های آپدیت شده مطابق نگارش جدید کنکور
✔️ دارای 2 بخش تستی گفتار به گفتار و آزمونی
✔️ دارای پاسخ نامه کامل و جامع با بررسی هر گزینه
✔️ بررسی شکل های مهم و کاربردی کتاب با بیان تست های متفاوت
✔️ حجم مناسب (530 صفحه) و حدود 1600 تست
✔️ منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی
✔️ تصحیح ویراستاری و … طبق نقشه فکری نفرات برتر کنکور

به کمک احتیاج دارید?